Gk Budownictwo

Podłogowe wylewki anhydrytowe Poznań – porady

Kluczową kwestią przy wylewkach podłogowych jest zadbanie o to, aby one nie popękały. Jest to najczęściej pojawiający się problem. W większości wypadków kłopoty wynikają ze złego przygotowania podłoża pod wylewkę anhydrytową.

Chcąc uniknąć niepowodzenia przy kładzeniu wylewki należy podejść do tego wieloetapowo. Każdy z nich jest równie istotny i pominięcie, któregoś z nich może skończyć się fiaskiem. Pierwszą rzeczą na jaką należy zwrócić szczególną uwagę to oczyszczenie powierzchni, na której umieścimy styropian.

Najczęściej błędy przy kładzeniu wylewek anhydrytowych to przede wszystkim:

a) wilgotne podłoże, które negatywnie wpływa na czas schnięcia oraz wiązania wylewki;
b) dziurawa podłoga sprawiająca, że wylane warstwy posadzki będą miały różną grubość;
c) mało dokładne zagruntowanie podłoża.

Jeżeli te trzy rzeczy nie zostaną dopilnowane na początku pracy w późniejszym etapie wystąpią spore komplikacje. Podłoże stawowi fundament całej wylewki dlatego należy sumiennie podjąć się tych zabiegów.

Jeżeli nasze podłoże, które przygotowaliśmy pod wylewkę anhydrytową będzie miało różne wysokości spowoduje to wzrost kosztów. Wynikać one będą z konieczności wykorzystania większej ilości materiałów bądź popękanie powierzchni. Należy również upewnić się czy materiał posiada odpowiednie naprężenie wewnętrzne, bez którego posadzka może popękać.

Kłopot może sprawdzić także samo wylanie posadzki anhydrytowej. Należy pilnować aby:

a) zaprawa nie miała zbyt dużej gęstości;
b) przygotowana powierzchnia nie była za duża do jednorazowego wylania anhydrytu;
c) konsystencja wylewki nie była zbyt rzadka.

Na sam koniec czeka nas oczekiwanie na wyschnięcie posadzki. Kluczową role odrywa tutaj odpowiednia temperatura. Jeżeli będzie ona zbyt duża doprowadzi to do osłabienia wiązania za sprawą gwałtownego odparowania wody.

Przy kładzeniu wylewek anhydrytowych pośpiech nie jest wskazany. Warto poczekać czasem dzień lub dwa więcej i mieć 100% pewność, że wszystko poszło zgodnie z planem. Zdarzają się przypadki gdzie zbyt wczesne obciążenie podłogi prowadzi do jej uszkodzenia, natomiast zbyt szybkie kładzenie posadzki może skutkować gorszą przyczepnością kleju.