Anhyfloors

Jastrych anhydrytowy Wielkopolska

Spis treści

Jastrych anhydrytowy to najlepsze rozwiązanie szczególnie w przypadku ogrzewania podłogowego. Wyróżnia się on przede wszystkim zdolnością do przewodzenia ciepła oraz wysoką trwałością. Dużym plusem zastosowania tego rozwiązania jest również oszczędność czasu. Pracę nad jastrychem wymagają o wiele mniej czasu niż w przypadku cementu. Oczywiście o jakości jastrychu anhydrytowego będzie świadczyć odpowiednie przygotowanie podłoża. Jest to jeden z ważniejszych etapów całego procesu i to najczęściej tutaj pojawia się najwięcej błędów.

Jak przygotować podłoże pod jastrych anhydrytowy?

Stabilność oraz szczelność to słowa klucz przy tym procesie. Odpowiednie przygotowanie podkładu może wpłynąć na przyspieszenie pracy o kilka godzin. Zaoszczędzimy w ten sposób czas na położenie dodatkowej wylewki samopoziomującej bądź na usuwanie ewentualnych usterek. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której na powierzchni powstaną mostki termiczne – odbije się to na wydajności systemu grzewczego.

Wybór odpowiedniego materiału

Decydując się na jastrych anhydrytowy musisz upewnić się, że dysponujesz odpowiednimi materiałami do utwardzenia podłoża. W większości przypadków wykorzystuje się specjalny twardy styropian. ESP 100 to najczęściej spotykana klasa oznaczenia. Jeżeli nasz materiał okaże się zbyt miękki może to doprowadzić do wystąpienia pęknięć bądź krzywizn już na początkowym etapie kładzenia jastrychu

Styropian pod jastrych anhydrytowy - wskazówki

1. Przygotuj pierwszą warstwę wylewki z ” chudego ” betonu;
2. Ułóż szczelnie styropian w taki sposób aby maksymalna różnica wynosiła do 2 cm;
3. Wypełnij pianką szczelnie wszelkie puste miejsca;
4. Zadbaj o poprawne ułożenie warstwy przy przewodach, ścianach oraz między płytami styropianu;
5. Dokładnie rozłóż folie, która posłuży jako wartstwa rozdzielcza;
6. Sprawdź czy nigdzie nie ma zbędnych zgięć i nierówności podłoża.
7. Dopasuj folię z pianką dylatacyjną

O czym należy pamiętać przed położeniem jastrychu anhydrytowego?

1. Oczyść dokładnie powierzchnie z wszelkiego brudu przez rozpoczęciem prac;
2. Sprawdź instalację grzewczą;
3. Upewnij się , że pomieszczenie jest zabezpieczone przed wilgocią.